home vinogradarstvo smjestaj galerija lokacija Vučetinec 107b,  40311 SV. JURAJ NA BREGU,   tel: 040 855 154, gps: 098 241 926,   mail: vino_sobe.turk@yahoo.com Međimurski biciklisti Obitelj Turk i Zdravko Čolić
Folklorna skupina Albergaria a Velha (Portugal), 2010. Folklorna skupina Albergaria a Velha (Portugal), 2010. Gosti Internacionalne filmske radionice 2009. Susret "old timer" traktorista Navijačka skupina "Srakari"
Glazbena prošlost Josipa Turka
Glazba se je preselila u vinograd - oko 1995.
Music past of Josip Turk  
Musikalische Vergangenheit von Josip Turk 
Grupa BOHEMI u Hotelu Park, oko 1975. Nastup u Hotelu Bratstvo u Kotoribi, oko 1963. J. Turk i grupa Demoni u Hotelu Interkontinental, Zagreb, oko 1978. Portret iz 1961. godine Osim sviranja trube, J. Turk često je i pjevao - Hotel Park 197? home vinogradarstvo smještaj galerija lokacija Berba 2011.
Glazba se je preselila u vinograd - oko 1995. J. Turk i grupa Demoni u Hotelu Interkontinental, Zagreb, oko 1978.
galerija